Co nabízím

Nabízím prostor, v němž na hledání řešení nebudete muset být sami.

Poskytuji konzultace k problematice:

  • Závislosti (alkohol, drogy, gambling, léky)rozhodování o změně současného chování, nastavování abstinenčního režimu, až po kontinuální doléčování… zprostředkování domluvy na potřebných změnách s rodinou klienta
  • Poruchy příjmu potravy
  • Úzkosti, pocity samoty, obavy ze selhání
  • Hněv a vztek – obtíže s jejich zvládání
  • Sociální a specifické fobie 
  • Sebehodnota, vnitřní nejistota či nerozhodnost, problémy se sebeprosazením (asertivita)
  • Depresivní stavy, vyhoření a obecně ztráta motivace
  • Partnerské problémy – individuální i partnerská sezení, trénink komunikace
  • komplikace s početím potomka – v procesu IVF i mimo něj (individuální i partnerská sezení)

Kořeny mám v KBT (kognitivně behaviorální terapie) a Mindfullness, pracuji ale také s technikami arteterapie, práce s tělem a partnerské terapie.

S klienty na individuálních či rodinných sezeních především povídáme, provádíme nácvik různých komunikačních a dalších dovedností.

Soustředím se především na práci s myšlenkami a chováním, neopomíjím ale ani tělo (relaxace, biodynamické masáže) a emoce – pracuji s imaginacemi a obrázky (různé projekce, hledání nových perspektiv a úhlů pohledu), vše protnuto důrazem na všímavost tedy Mindfullness

V případě zájmu o setkání se na mě můžete obrátit telefonicky či emailem a dohodnout si úvodní konzultaci.